(Symbol 0801988) DZIAŁKA na SPRZEDAŻChłopy, Chłopy
Działka - Chłopy

2 działki zlokalizowane w nadmorskiej miejscowości Chłopy, w odległości ok 550 m od morza.


Niewiele jest już nadmorskich miejscowości, które oferują kameralną atmosferę i prawdziwy odpoczynek od tłumów. Jedną z nich są Chłopy – oddalone od Sarbinowa  zaledwie 2 km, są wspaniałym miejscem dla każdego poszukującego relaksu nad Bałtykiem. 


Nieruchomości w kształcie prostokąta o powierzchni  1099m2 ( szer. ok 28m x 39m) i 1390m2 ( szer. ok 28m x 49,5m) , teren płaski, nie ogrodzony.


Cena 450 zł/m2  tj. działka o pow. 1099m2 - 494.550 zł , działka o pow. 1390m2 - cena 625.500 zł 


Istnieje możliwość zakupu każdej działki osobno. 


Dojazd do działki - część droga asfatową, część utwardzoną.


Media - woda, prąd, gaz, kanalizacja w drodze przy działce.


Warunki uzyskania przyłączy do uzgodnienia z instytucjami branżowymi.


W MPZP działki na sprzedaż oznaczona symbolem II.17.MN/U - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usługowej


 Ustalenia dla terenów oznaczonych na załączniku do uchwały symbolem II. 10.MN/U, II.11.MN/U, II.12.MN/U, II.13.MN/U, II.17.MN/U. 1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usługowej: 1) zabudowę mieszkaniową dopuszcza się wyłącznie w formie zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej; 2) zabudowę usługową dopuszcza się w formie zabudowy wolnostojącej; 3) dopuszcza się funkcje usługowe towarzyszące zabudowie mieszkaniowej: a) turystyczne z wykluczeniem lokalizacji kempingów i pól namiotowych, b) usługi handlu i gastronomii; 4) wyklucza się lokalizację budynków rekreacji indywidualnej oraz obiektów wczasowych w formie zespołów budynków letniskowych. 2. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy: a) wyznaczone przez istniejącą zabudowę, zgodnie z rysunkiem planu, b) w odległości nie mniej niż 6 m od dróg publicznych, wewnętrznych i dojazdów; 2) parametry zagospodarowania terenu: a) wskaźnik powierzchni zabudowy: nie więcej niż 25% powierzchni działki budowlanej, b) powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niż 50% powierzchni działki budowlanej; 3) parametry zabudowy: a) wysokość zabudowy: - dla budynków mieszkalnych i usługowych: nie więcej niż 10 m, - dla budynków garażowych i gospodarczych: nie więcej niż 6,0 m, b) liczba kondygnacji: - dla budynków mieszkalnych i usługowych: nie więcej niż 2 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe, - dla budynków garażowych i gospodarczych: nie więcej niż 1 kondygnacja nadziemna, c) intensywność zabudowy: nie mniej niż 0,1 i nie więcej niż 0,5, Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 25 – Poz. 3445 d) parametry dachu: - dach dwuspadowy lub wielospadowy o głównych połaciach nachylonych pod jednakowym kątem, dopuszcza się dachy płaskie w formie tarasów, - kąt nachylenia połaci: 30°-45°, - główna kalenica dachu równoległa lub prostopadła do ulicy, z której odbywa się wjazd na działkę, - dopuszcza się zachowanie dachów o parametrach niezgodnych z ustaleniami planu istniejących w dniu uchwalenia planu, e) szerokość elewacji frontowej budynku: dowolna; 4) zasady lokalizacji zabudowy przy granicy działki: wyklucza się lokalizację zabudowy bezpośrednio przy granicy działki; 5) wyklucza się lokalizację dwóch lub więcej budynków mieszkalnych na jednej działce budowlanej. 3. Szczegółowe zasady i warunki podziału nieruchomości: 1) powierzchnia nowo projektowanej działki budowlanej: nie mniej niż 1000 m²; 2) szerokość frontu nowo projektowanej działki budowlanej: nie mniej niż 20 m; 3) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego: w przedziale od 70° do 110°; 4) dopuszcza się realizację zabudowy na mniejszych działkach budowlanych, istniejących w momencie wejścia w życie planu, w tym pomniejszonych wskutek wydzielenia gruntu pod drogi na podstawie ustaleń planu. 4. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: 1) tereny znajdują się w strefie ochrony ekspozycji wsi Chłopy, oznaczonej graficznie na rysunku planu, obowiązują ustalenia zawarte § 10 uchwały; 2) na terenie oznaczonym jako II.10.MN/U, II.17.MN/U znajdują się strefy ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych „WIII”, dla których obowiązują ustalenia zawarte § 10 uchwały; 3) tereny położone są w obszarze chronionego krajobrazu „Koszaliński Pas Nadmorski”, dla którego obowiązują ustalenia zawarte w § 9 uchwały.W najbliższym sąsiedztwie - działki zabudowane domkami letniskowymi, budownictwo jednorodzinne. 


Działka leży 5 min.do jednej z najdłuższych i najładniejszych ścieżek rowerowych - trasa R10- dojazd do Mielna, Sarbinowa, Kołobrzegu.  


Jeśli zainteresowała Cię oferta, zapraszamy do kontaktu. 

Lic. zaw. 3240 Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Treść ma charakter informacyjny i zalecamy ich osobistą weryfikację. Kontaktując się z biurem Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych / Dz.U.Nr. 133 poz. 883/. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.

Symbol
0801988
Rodzaj nieruchomości
DZIAŁKA
Rodzaj transakcji
SPRZEDAŻ
Status
AKTUALNA
Rodzaj rynku
WTÓRNY
Cena cena w innych walutach
494 550 PLN
Cena za m2
450 PLN
Kraj
Polska
Województwo
Zachodniopomorskie
Powiat
koszaliński
Gmina
Mielno
Miejscowość
Chłopy
Dzielnica - osiedle
Chłopy
Ulica
Lawendowe Pole
Powierzchnia działki
1 099, 00 m²
Rodzaj działki
Działka
Forma własności działki
Własność
 

Doradca odpowiedzialny za ofertę

MAŁGORZATA SZCZERBIŃSKA

Zapytaj o ofertę